Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 06 декември 2018
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

56654-1/06.12.2018 г.    

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ

 

 

АУЗД 56654-1/21.04.2017 г.

 

 

ИП59439 - 1/06.12.2018 г.    

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИЕВ

 

 

АУЗД №  59439-1/27.10.2017 г.,

 

 

ИП60163-1/06.12.2018 г.         

РАЙЧО КОСТАДИНОВ БУРСУКОВ

 

 

АУЗД№ ИП60163/15.11.2017г., ИП60162/15.11.2017г.

 

 

ИП64666-1/06.12.2018 г.         

КРИСТОФЪР АРТЪР РЕЙНДЖЪР

 

 

АУЗД№ ИП64666-1/10.09.2018Г.

 

 

ИП66626-1/06.12.2018 г.    

АГРОХИМ - БЪЛГАРИЯ  АД

 

 

АУЗД № ИП66626/30.10.2018Г.

 

 

ИП66516-1/06.12.2018 г.    

ГЕОРГИ КИРОВ КИРОВ

 

 

АУЗД№ ИП66516-1/29.10.2018г.   

 

 

ИП60560-1/06.12.2018 г.    

 

ФЕТИЕ АХМЕД АХМЕД

 

 

АУЗД№ ИП60560-1/27.11.2017г.

 

 

ИП58521-1/06.12.2018 г.    

ПЕНКА ДЕНЕВА ЙОРДАНОВА

 

 

АУЗД№

ИП58521-1/03.10.2017 Г., ИП58529-1/03.10.2017 Г.

 

 

 

ИП58943-1/06.12.2018 г.    

АЙЛИЙН МАДЖЕЛА МАРТИНА ГАФНИ

 

 

АУЗД№  ИП58943-1/13.10.2017г.

 

 

ИП58942-1/06.12.2018 г.    

ИАН ПАТРИК ГАФНИ

 

 

АУЗД№ ИП58942-1/13.10.2017 г,

 

 

ИП61838-1/06.12.2018 г.    

МЕХМЕД ЮСУФ УЗУН

 

 

АУЗД№ № ИП61838-1/12.04.2018г.

 

 

ИП62225-1/06.12.2018 г.    

СТАНИМИРМИЛАНОВ ПАТЛАКОВ

 

 

АУЗД№ ИП62225-1/16.05.2018 г, ИП62226-1/16.05.2018 г, ИП62227-1/16.05.2018 г, ИП62228-1/16.05.2018 г,

 

 

ИП61948-1/06.12.2018 г.    

ДАМЯН АЛЕСАНДРОВ РАЙЧЕВ

 

 

АУЗД№ № ИП61948-1/20.04.2018 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  06.12.2018 г. до 21.12.2018 г.

 

 

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 337 последна промяна: 14:31:34, 06 декември 2018