Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 06 декември 2018
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

56654-1/06.12.2018 г.    

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ

 

 

АУЗД 56654-1/21.04.2017 г.

 

 

ИП59439 - 1/06.12.2018 г.    

АТАНАС ДИМИТРОВ ДИЕВ

 

 

АУЗД №  59439-1/27.10.2017 г.,

 

 

ИП60163-1/06.12.2018 г.         

РАЙЧО КОСТАДИНОВ БУРСУКОВ

 

 

АУЗД№ ИП60163/15.11.2017г., ИП60162/15.11.2017г.

 

 

ИП64666-1/06.12.2018 г.         

КРИСТОФЪР АРТЪР РЕЙНДЖЪР

 

 

АУЗД№ ИП64666-1/10.09.2018Г.

 

 

ИП66626-1/06.12.2018 г.    

АГРОХИМ - БЪЛГАРИЯ  АД

 

 

АУЗД № ИП66626/30.10.2018Г.

 

 

ИП66516-1/06.12.2018 г.    

ГЕОРГИ КИРОВ КИРОВ

 

 

АУЗД№ ИП66516-1/29.10.2018г.   

 

 

ИП60560-1/06.12.2018 г.    

 

ФЕТИЕ АХМЕД АХМЕД

 

 

АУЗД№ ИП60560-1/27.11.2017г.

 

 

ИП58521-1/06.12.2018 г.    

ПЕНКА ДЕНЕВА ЙОРДАНОВА

 

 

АУЗД№

ИП58521-1/03.10.2017 Г., ИП58529-1/03.10.2017 Г.

 

 

 

ИП58943-1/06.12.2018 г.    

АЙЛИЙН МАДЖЕЛА МАРТИНА ГАФНИ

 

 

АУЗД№  ИП58943-1/13.10.2017г.

 

 

ИП58942-1/06.12.2018 г.    

ИАН ПАТРИК ГАФНИ

 

 

АУЗД№ ИП58942-1/13.10.2017 г,

 

 

ИП61838-1/06.12.2018 г.    

МЕХМЕД ЮСУФ УЗУН

 

 

АУЗД№ № ИП61838-1/12.04.2018г.

 

 

ИП62225-1/06.12.2018 г.    

СТАНИМИРМИЛАНОВ ПАТЛАКОВ

 

 

АУЗД№ ИП62225-1/16.05.2018 г, ИП62226-1/16.05.2018 г, ИП62227-1/16.05.2018 г, ИП62228-1/16.05.2018 г,

 

 

ИП61948-1/06.12.2018 г.    

ДАМЯН АЛЕСАНДРОВ РАЙЧЕВ

 

 

АУЗД№ № ИП61948-1/20.04.2018 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  06.12.2018 г. до 21.12.2018 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 813 последна промяна: 14:31:34, 06 декември 2018