Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 02 януари 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, стая № 2, от 09:00 до 17:00  часа, за връчване на писмо изх. № 94-01-5821/2/22.10.2018 год.

 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

                                    № 94-01-5821/1/02.01.2019 г.    

Детелина Димитрова Павлова

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

писмо изх. № 94-01-5821/2/22.10.2018 год..

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 02.01.2019 г. до - 16.01.2019 г.

Последни новини

До Дора Хайнен

До Мария Димитрова

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 394 последна промяна: 16:36:39, 02 януари 2019