Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 08 януари 2019
Публикувано от: Ана Козладерова

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото

съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1

/срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на

Акт за установяване на задължение по декларация. 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК,

съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката

и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

3870/08.01.2019 г.

МАРИ ЕРВАНТ ЕЛМОКЯН

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за прихващане или възстановяване №3870/20.11.2018 г.

2

ФП59907-1/08.01.2019 г.

ГАЛИНА НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59907-1/09.11.2017 г.

3

ФП65340-1/08.01.2019 г.

ГАНКА ЕНЕВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65340; ФП65341-1/26.07.2018 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 08.01.2019 г. до - 22.01.2019 г.

 

Последни новини

Съобщение до Асен Илиев Илиев

ДО РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 360 последна промяна: 15:54:03, 08 януари 2019