Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 04 януари 2019
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№94-01-34718/12/04.01.2019 г.

 

ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Уведомление №94-01-34718/12/10.12.2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 04.01.2019 г. до 18.01.2019 г.

 

 

Последни новини

Съобщение до Асен Илиев Илиев

ДО РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 207 последна промяна: 10:05:13, 09 януари 2019