Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 07 януари 2019
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ГЧ58179 - 1/07.01.2019 г.

 

КОЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ58179 - 1/26.09.2017.

2

№ ГЧ58895 - 1/07.01.2019 г

ПЕТРАНКА КОСТОВА КОСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ58895 - 1/12.10.2017

3

№ ГЧ58131 - 1/07.01.2019 г.

СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ58131 - 1/26.09.2017г.

4

№ ГЧ58835 - 1/07.01.2019 г.

 

ЕЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПАРАШКЕВОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ58835 - 1/10.10.2017.

5

№ ГЧ59018 - 1/07.01.2019 г.

ЛИЛЯНА САВОВА СТОЯНОВА-ЩАДЕЛМАЙЕР

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ59018 - 1/17.10.2017г.

6

№ ГЧ58899 - 1/07.01.2019 г.

ЖИВКО ГОЧЕВ ГОЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ58899 - 1/12.10.2017

7

№ГЧ59106 - 1/07.01.2019 г.

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ59106 - 1/20.10.2017.

8

№ГЧ57473 - 1/07.01.2019 г.

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ57471 - 1/26.05.2017

Акт за установяване на задължение по декларация № 57472 - 1/26.05.2017

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ57473 - 1/26.05.2017

9

№ГЧ63072 - 1/07.01.2019 г.

ИВА НИКОЛАЕВА СТОИЛОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акта за установяване на задължение по декларация № ГЧ63072 - 1/03.07.2018г.

10

№ГЧ62965 - 1/07.01.2019 г.

РОСЕН ЕМИЛОВ СТРАХИЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ62964 - 1/02.07.2018г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ62965 - 1/02.07.2018г.

11

№ГЧ63074 - 1/07.01.2019 г.

ЕМИЛ ПАВЛОВ СТРАХИЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ63074 - 1/03.07.2018г.

12

№ГЧ58140 - 1/07.01.2019 г.

РАДОСЛАВ ЕДРЕВ ЕДРЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ58140 - 1/26.09.2017г.

13

№ ГЧ62822 - 1/07.01.2019

ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ62817 - 1/28.06.2018

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ62818 - 1/28.06.2018

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ62820 - 1/28.06.2018

Акт за установяване на задължение по декларация № ГЧ62822 - 1/28.06.2018

14

№ГЧ60377 - 1/07.01.2019

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КУНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ60377 - 1/21.11.2017

15

№ГЧ58986 - 1/07.01.2019

ДИМЧО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ58986 - 1/16.10.2017

16

№ГЧ11_14 - 56/07.01.2019

БАКАРОВ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация №ГЧ11_14 - 56/05.04.2017

Настоящият списък е в сила за периода от 07.01.2019 г. до 21.01.2019 г.

 

 

Последни новини

Съобщение до Асен Илиев Илиев

ДО РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 224 последна промяна: 10:06:46, 09 януари 2019