Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник"

петък, 11 януари 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

изх.№94-01-101/1/11.01.2019г.
До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ XXII-675, кв.82 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.675 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПЗ.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
Тел: 056 / 907 467

Последни новини

Съобщение до Женя Цонкова

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 729 последна промяна: 14:11:16, 11 януари 2019