Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

четвъртък, 17 януари 2019
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения:

"Преустройство на жилище - апартамент с идентификатор 07079.653.503.2.1, в бл.462, вх. Б, ет. 1, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, в наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст";


"Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в УПИ I, кв.16 по плана на кв. "Акациите", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.659.229 по КК на гр. Бургас";

 

"Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - гр. Бургас, ул. "Искър", ж.к. "Братя Миладинови", УПИ III, кв. 19, ПИ с идентификатор 07079.620.205";

 

"Преустройство и обновление на двора на Детска градина "Радост" - ул. "Васил Левски" № 104, Бургас в УПИ VI в кв.17, по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас".

 

свали като pdf разглеждания: 474 последна промяна: 15:14:16, 17 януари 2019