Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 16 януари 2019
Публикувано от: Снежана Костова

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№66267/17.01.19

ЛЮБОМИР ИРИНОВ ВИТАНОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№66267/27.12.2018г

2

ГС№65331/17.01.19

ДЖОН ДУН

ДПС

АУЗД№65331/03.01.2019г

3

ГС№64164/17.01.19

НИККА ЕООД

ДПС

АУЗД№64164/27.12.2018г

4

ГС№63923/17.01.19

МОНОЛИТ СТИЛ АД

ДНИ ТБО 

АУЗД№63923/04.01.2019г

5

ГС№60745/17.01.19

ОТОН ВАСИЛИОС АТАНАСАТО

ДНИ ТБО

АУЗД№60745/10.01.2019г

6

ГС№60656/17.01.19

ТАТЯНА СЛАВОВА КИРКОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№60656/18.12.2018г

7

ГС№59781/17.01.19

ИВАН АНЕСТИЕВ ЧИЛИКОВ

ДПС

АУЗД№59781/18.12.2018г

8

ГС№59676/17.01.19

ПАВЛИНА МИНЕВА ГАБРИЛОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№59676/20.12.2018г

9

ГС№59468/17.01.19

ПЕНЧО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ

ДПС

АУЗД№59468/18.12.2018г

10

ГС№10713/17.01.19

ДИМО ИВАНОВ САКАРСКИ

ДПС

АУЗД№10713/18.12.2018г

11

ГС№62184/17.01.19

ДИМКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ДПС

АУЗД№62184/11.05.2018г

 Настоящият списък е в сила за периода от 17.01.2019 г. до 30.01.2019 г.

 

 

свали като pdf разглеждания: 546 последна промяна: 10:30:37, 31 май 2019