Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 16 януари 2019
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№66267/17.01.19

ЛЮБОМИР ИРИНОВ ВИТАНОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№66267/27.12.2018г

2

ГС№65331/17.01.19

ДЖОН ДУН

ДПС

АУЗД№65331/03.01.2019г

3

ГС№64164/17.01.19

НИККА ЕООД

ДПС

АУЗД№64164/27.12.2018г

4

ГС№63923/17.01.19

МОНОЛИТ СТИЛ АД

ДНИ ТБО 

АУЗД№63923/04.01.2019г

5

ГС№60745/17.01.19

ОТОН ВАСИЛИОС АТАНАСАТО

ДНИ ТБО

АУЗД№60745/10.01.2019г

6

ГС№60656/17.01.19

ТАТЯНА СЛАВОВА КИРКОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№60656/18.12.2018г

7

ГС№59781/17.01.19

ИВАН АНЕСТИЕВ ЧИЛИКОВ

ДПС

АУЗД№59781/18.12.2018г

8

ГС№59676/17.01.19

ПАВЛИНА МИНЕВА ГАБРИЛОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№59676/20.12.2018г

9

ГС№59468/17.01.19

ПЕНЧО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ

ДПС

АУЗД№59468/18.12.2018г

10

ГС№10713/17.01.19

ДИМО ИВАНОВ САКАРСКИ

ДПС

АУЗД№10713/18.12.2018г

 Настоящият списък е в сила за периода от 17.01.2019 г. до 30.01.2019 г.

 

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 268 последна промяна: 15:50:40, 17 януари 2019