Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 28 януари 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Вид на документа

 

61761-1/28.01.2019 г.    

КАРДИНАЛ ХОЛИДЕЙЗ ООД

АУЗД 61761-1/10.04.2018 г.,61760/10.04.2018 г.

 

 

ИП65912 - 1/28.01.2019 г.    

РАДОСЛАВКА ИВАНОВА ПЕТРАНОВА

АУЗД №  65912-1/18.10.2018 г.,65910-1/18.10.2018 г.

 

 

ИП65818-1/28.01.2019 г.         

УИНД   ДРИЙМС ООД

АУЗД№ ИП65818/16.10.2018г., ИП65817/16.10.2018г.

 

 

ИП65796-1/28.01.2019 г.          

ТРАНСМЕТАЛ - ИНЖЕНЕРИНГ - ЙОНЧО КРЪСТЕВ   ЕТ

АУЗД№ ИП65796-1/16.10.2018Г.,65794/16.10.2018 Г., 65793/16.10.2018 Г.

 

 

ИП58954-1/28.01.2019 г.    

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

АУЗД № ИП58954/13.10.2017Г.

 

 

ИП67027-1/28.01.2019 г.    

ФИГАРО - 2007

АУЗД№ ИП67027-1/21.11.2018г.   

 

 

ИП67022-1/28.01.2019 г.    

 

ССУ БЪЛГАРИЯ  ООД

АУЗД№

ИП67022-1/21.11.2018г.

 

 

ИП67425-1/28.01.2019 г.    

ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ПРОНЕВ

АУЗД№

ИП67425-1/03.12.2018 Г., ИП58529-1/03.12.2018 Г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  28.01.2019 г. до 12.02.2019 г.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 414 последна промяна: 09:30:04, 29 януари 2019