Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 28 януари 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Вид на документа

 

61761-1/28.01.2019 г.    

КАРДИНАЛ ХОЛИДЕЙЗ ООД

АУЗД 61761-1/10.04.2018 г.,61760/10.04.2018 г.

 

 

ИП65912 - 1/28.01.2019 г.    

РАДОСЛАВКА ИВАНОВА ПЕТРАНОВА

АУЗД №  65912-1/18.10.2018 г.,65910-1/18.10.2018 г.

 

 

ИП65818-1/28.01.2019 г.         

УИНД   ДРИЙМС ООД

АУЗД№ ИП65818/16.10.2018г., ИП65817/16.10.2018г.

 

 

ИП65796-1/28.01.2019 г.          

ТРАНСМЕТАЛ - ИНЖЕНЕРИНГ - ЙОНЧО КРЪСТЕВ   ЕТ

АУЗД№ ИП65796-1/16.10.2018Г.,65794/16.10.2018 Г., 65793/16.10.2018 Г.

 

 

ИП58954-1/28.01.2019 г.    

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

АУЗД № ИП58954/13.10.2017Г.

 

 

ИП67027-1/28.01.2019 г.    

ФИГАРО - 2007

АУЗД№ ИП67027-1/21.11.2018г.   

 

 

ИП67022-1/28.01.2019 г.    

 

ССУ БЪЛГАРИЯ  ООД

АУЗД№

ИП67022-1/21.11.2018г.

 

 

ИП67425-1/28.01.2019 г.    

ПАНАЙОТ ГЕОРГИЕВ ПРОНЕВ

АУЗД№

ИП67425-1/03.12.2018 Г., ИП58529-1/03.12.2018 Г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  28.01.2019 г. до 12.02.2019 г.

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 117 последна промяна: 09:30:04, 29 януари 2019