Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 24 януари 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

ДГ58583/24.01.2019

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТАНЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ58583-1/03.10.2017

2

ДГ58579/24.01.2019

АНДОН РАЙКОВ АНДОНОВ

ДНИ,ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ58579-1/03.10.2017

3

ДГ62239/24.01.2019

РУМЯНА ПЕРСИЯНОВА ДЕНЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62239-1/22.05.2018

4

ДГ64995/24.01.2019

МИЛАНИТА ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ64995-1/18.09.2018

5

ДГ65422/24.01.2019

МАРИ МАК ДОНАЛД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65422-1/28.09.2018

6

ДГ66063/24.01.2019

СВИЛЕН МАРИНОВ СИМЕОНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ66063-1/24.10.2018

7

ДГ66976/24.01.2019

ЖИВКА ПАНАЙОТОВА НЕДКОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ66976-1, 66975-1, 66974-1, 66973-1, 66972-1, 66971-1, 66970-1, 66967-1, 66966-1, 66965-1/20.11.2018

8

ДГ66981/24.01.2019

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ66981-1, 66979-1/20.11.2018

9

ДГ67220/24.01.2019

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МИХАЛЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67220-1/26.11.2018

10

ДГ67819/24.01.2019

ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67819-1/19.12.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от 24.01.2019 г. до 08.02.2019 г.

свали като pdf разглеждания: 372 последна промяна: 09:33:36, 29 януари 2019