Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 24 януари 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

ДГ58583/24.01.2019

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТАНЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ58583-1/03.10.2017

2

ДГ58579/24.01.2019

АНДОН РАЙКОВ АНДОНОВ

ДНИ,ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ58579-1/03.10.2017

3

ДГ62239/24.01.2019

РУМЯНА ПЕРСИЯНОВА ДЕНЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62239-1/22.05.2018

4

ДГ64995/24.01.2019

МИЛАНИТА ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ64995-1/18.09.2018

5

ДГ65422/24.01.2019

МАРИ МАК ДОНАЛД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65422-1/28.09.2018

6

ДГ66063/24.01.2019

СВИЛЕН МАРИНОВ СИМЕОНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ66063-1/24.10.2018

7

ДГ66976/24.01.2019

ЖИВКА ПАНАЙОТОВА НЕДКОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ66976-1, 66975-1, 66974-1, 66973-1, 66972-1, 66971-1, 66970-1, 66967-1, 66966-1, 66965-1/20.11.2018

8

ДГ66981/24.01.2019

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ66981-1, 66979-1/20.11.2018

9

ДГ67220/24.01.2019

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МИХАЛЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67220-1/26.11.2018

10

ДГ67819/24.01.2019

ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67819-1/19.12.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от 24.01.2019 г. до 08.02.2019 г.

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 120 последна промяна: 09:33:36, 29 януари 2019