Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

петък, 01 февруари 2019
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 /За ПСОВ/ в землището на кв. Рудник-кв. Черно море, гр. Бургас с цел осигуряване на необходимостта от изграждане на допълнителни елементи на пътя".

 

 

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 152 последна промяна: 14:54:05, 01 февруари 2019