Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

петък, 01 февруари 2019
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Изготвяне на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ и Технически инвестиционен проект за Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров "Св. Анастасия", Община Бургас".

 

свали като pdf разглеждания: 485 последна промяна: 14:54:39, 01 февруари 2019