Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 30 януари 2019
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

61894-1/30.01.2019 г.    

ИЪН МАРК ДЪГЛАС

 

 

АУЗД ИП61894-1/16.04.2018 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  30.01.2019 г. до 14.02.2019 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 416 последна промяна: 16:22:28, 06 февруари 2019