Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 22 февруари 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

8510/22.02.2019 г.    

 

ПИ ДЖЕЙ ЕЙЧ ХОЛДИНГС

 

 

АУЗД 8510-1/20.11.2014 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  22.02.2019 г. до 11.03.2019 г.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 401 последна промяна: 16:27:19, 22 февруари 2019