Съобщение до Нанка Калушева Стамова - Престел

петък, 19 април 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО: НАНКА КАЛУШЕВА СТАМОВА -  ПРЕСТЕЛ

Дирекция  " ЦАУ Освобождение"

Изх. № 94-01-22979/8/19.04.2019 г.

 

Обявяваме Ви, Заповед № 814/01.04.2019г. за одобряване на Подробен устройствен план ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност "Куша", землище на с. Изворище, гр. Бургас, която е изложена в стая № 20 на II-ри етаж в Дирекция ЦАУ "Освобождение", ж.к. "Славейков", гр. Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 529 последна промяна: 15:18:53, 19 април 2019