Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 02 май 2019
Публикувано от: Ана Козладерова

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Акт за прихващане или възстановяване.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

4206/02.05.2019

ЖИВКО НИКОЛАЕВ ЧЕНГЕЛИЕВ

ДНИ

Акт за прихващане или възстановяване №4206/25.02.2019

2

ДГ61054/02.05.2019

ИВАНКА ЯНЕВА АРНАУДОВА

ДНИ,ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ61054-1/19.01.2018

3

ДГ62388/02.05.2019

ТОДОР ПЕТРОВ ШЕВЧЕНКО

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ62388-1, ДГ62387-1/20.06.2018

4

ДГ62851/02.05.2019

РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ62851-1, 62848-1, 62843-1, 62842-1/28.06.2018

5

ДГ63449/02.05.2019

СТЕФКА ИЛЧЕВА ПАСКАЛЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ63449-1/19.07.2018

6

ДГ65633/02.05.2019

ЛИЛЯНА СТАНЧЕВА АРНАУДОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ65633-1/08.10.2018

7

ДГ66659/02.05.2019

ДИМИТРИНКА РАЙЧЕВА РАЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66569-1/30.10.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от 02.05.2019 г. до 16.05.2019 г.

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Съобщение до Божил Стоянов Стоянов

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 425 последна промяна: 16:17:50, 02 май 2019