Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 22 април 2019
Публикувано от: Снежана Костова

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

      В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

 

62179 - 1/22.04.2019 г.    

КОДИН - 53 - КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

 

 

 АУЗД №  62179-1/04.05.2018 г.

 

 

61255-1/22.04.2019 г.         

ТЕМЕНУГА ПЕТКОВА ГРОЗДАНЧЕВА

 

 

АУЗД№ ИП 61255/19.02.2018г.

 

 

56691-1/22.04.2019 г.         

ЕЛЕНА ЮРИЕВНА ДИНЕВА

 

 

 АУЗД№ ИП56691-1/25.04.2018Г.

 

 

66184/22.04.2019 г.    

РУМЕН ЯНКОВ ЯНЕВ

 

 

АУЗД № ИП66184/24.10.2018Г.

 

 

ИП61390-1/22.04.2019 г.    

ДАРИАЛ - ЯНКА ЧАНЕВА

 

 

АУЗД№ ИП61390-1/15.03.2018г., ИП61388-1/15.03.2018г.

 

 

ИП62123-1/22.04.2019 г.    

ФЕДЯ ИВАНОВА ДИМОВА

 

 

 АУЗД№  ИП62123 - 1/04.05.2018г.

 

 

 

ИП68545- 1/22.04.2019 г.    

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

 

АУЗД№ ИП68545 - 1/13.03.2019 Г., ИП68544-1/13.03.2019 Г., ИП68543-1/13.03.2019 Г.

 

 

ИП65997-1/22.04.2019 г.    

ОУЕН МЪРФИ

 

 

 

АУЗД№  ИП65997 - 1/23.10.2018г.

 

 

ИП69140-1/22.04.2019 г.    

СТАНКА МАРИЕВА СТОЯНОВА

 

 

АУЗД№ ИП69140 - 1/27.03.2019 Г.

 

 

ИП64807-1/22.04.2019 г.    

АННА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

 

 

АУЗД№  ИП64808 - 1/13.09.2018г., ИП64807 - 1/13.09.2018г.

 

 

ИП62698-1/22.04.2019 г.    

СВЕТЛАНА ЧАНЕВА ЧАНЕВА

 

 

АУЗД№ ИП62698 - 1/26.06.2017 Г.

 

 

ИП68428-1/22.04.2019 г.     

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИЛОВА

 

 

АУЗД№ ИП68428 - 1/12.03.2019 Г., ИП68427 - 1/12.03.2019 Г., ИП68426 - 1/12.03.2019 Г.

 

 

ИП68428-1/22.04.2019 г.    

ЯНАКИ ПАСКАЛЕВ АТАНАСОВ

 

 

 

АУЗД№ ИП58949 - 1/13.10.2017 Г.

 

 

ИП68784-1/22.04.2019 г.    

ПЛАМЕН МАРИНОВ АРАБАДЖИЕВ

 

 

 

АУЗД№ ИП68784 - 1/19.03.2019 Г., ИП68782 - 1/19.03.2019 Г., ИП68780 - 1/19.03.2019 Г., ИП68766 - 1/19.03.2019 Г.,

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  22.04.2019 г. до 07.05.2019 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 633 последна промяна: 08:57:36, 10 май 2019