МРРБ разрешава на Община Бургас да изработи проект за разширение на пристана на остров Света Анастасия

петък, 17 май 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството:

На основание чл. 112д, ал. 4, връзка с ал. 1 и ал. 3, чл. 1116, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешава на община Бургас да изработи за своя сметка проект на Специализиран подробен устройствен план - парцеларен план за обект: "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров "Св.Анастасия", община Бургас".

 

 

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЛРИК БАЛЕ РАЗМУСЕН

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 296 последна промяна: 10:17:13, 17 май 2019