Съобщение до Тотка Стоянова, управител на "Кейч" ЕООД за издаден констативен акт №О-38/06.11.18г.

сряда, 19 юни 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Тотка Пенчева Стоянова, управител на "Кейч" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.33, вх.2, ет.6; ЕИК 200640276 за съставен Констативен акт №О-38/06.11.2018г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-38/06.11.2018г. за преместваем обект: "Павилион за продажба на кафе и закуски", с размери 3,00м./4,00м., поставен на позиция №7 в годишната схема на община Бургас; административен адрес: гр.Бургас, в.з."Минерални бани", на базара.

На основание чл.57а, ал.2 от ЗУТ възражения по констативния акт могат да бъдат подавани в тридневен срок от съобщаването му.

За запознаване с Констативен акт №О-38/06.11.2018г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

 

Главен специалист БКСВЕ - Ваня Гачева (тел:056 86 09 21)

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Съобщение до Божил Стоянов Стоянов

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 312 последна промяна: 14:05:30, 19 юни 2019