ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ I, КВ.4 ПО ПЛАНА НА К-С ВЪЗРАЖДАНЕ,ГР. БУРГАС-ОТНАСЯ СЕ БЛОК №14, БЛОК №15, БЛОК №16, БЛОК С АДМ. АСРЕС УЛ. САН СТЕФАНО № 49

петък, 21 юни 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ I, КВ.4 ПО ПЛАНА НА К-С ВЪЗРАЖДАНЕ,ГР. БУРГАС-ОТНАСЯ СЕ БЛОК №14, БЛОК №15, БЛОК №16, БЛОК С АДМ. АСРЕС УЛ. САН СТЕФАНО № 49

Изх.№94-01-3369/6/20.06.2019г. 

     Дирекция"ЦАУ"Приморие"

 

        Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.4 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас.

       Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие"  всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.

      На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ  заинтересованите могат да  направят писмени възражения и искания по проекта чрез  Дирекция "ЦАУ Приморие" в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.                                                                      

АРХ.ТИХОМИР РАЙЧЕВ                                   Изготвил Ив.Дойчева

Главен експерт отдел ГАТИ                               Гл.специалист отдел ГАТИ

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Съобщение до Божил Стоянов Стоянов

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 373 последна промяна: 16:58:12, 21 юни 2019