ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ I, КВ.4 ПО ПЛАНА НА К-С ВЪЗРАЖДАНЕ,ГР. БУРГАС-ОТНАСЯ СЕ БЛОК №14, БЛОК №15, БЛОК №16, БЛОК С АДМ. АСРЕС УЛ. САН СТЕФАНО № 49

петък, 21 юни 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ I, КВ.4 ПО ПЛАНА НА К-С ВЪЗРАЖДАНЕ,ГР. БУРГАС-ОТНАСЯ СЕ БЛОК №14, БЛОК №15, БЛОК №16, БЛОК С АДМ. АСРЕС УЛ. САН СТЕФАНО № 49

Изх.№94-01-3369/6/20.06.2019г. 

     Дирекция"ЦАУ"Приморие"

 

        Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.4 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас.

       Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие"  всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.

      На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ  заинтересованите могат да  направят писмени възражения и искания по проекта чрез  Дирекция "ЦАУ Приморие" в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.                                                                      

АРХ.ТИХОМИР РАЙЧЕВ                                   Изготвил Ив.Дойчева

Главен експерт отдел ГАТИ                               Гл.специалист отдел ГАТИ

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 248 последна промяна: 16:58:12, 21 юни 2019