СЪОБЩЕНИЕ ДО КРАСИМИР СТОЙКОВ ЧОБАНОВ И ДИМКА ДОНЧЕВА КИПРОВА

вторник, 25 юни 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

ДО: КРАСИМИР СТОЙКОВ ЧОБАНОВ

Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.31, ЕТ.16, АП.91

ГРАД БУРГАС        

 

ДО: ДИМКА ДОНЧЕВА КИПРОВА

УЛИЦА "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" №7

ГРАД ПЛЕВЕН                                                                                              

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1504 по КК на гр.Бургас, по плана местност "До село", землище на кв.Банево, гр.Бургас.

Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",

ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от

8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят

писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение"

до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

Д.Ахмакова

Главен специалист АС

Тел.за връзка: 056/860 919

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Съобщение до Божил Стоянов Стоянов

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 286 последна промяна: 15:20:50, 25 юни 2019