Съобщение до Катерина Георгиева Георгиева

понеделник, 15 юли 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

ДО: КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

        УЛИЦА "ПЛАЧКОВИЦА"

        БЛ.117, ЕТ.5, АП.17                                                             

        КВАРТАЛ ЛОЗЕНЕЦ

        ГРАД СОФИЯ

 

Уведомяваме Ви, на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ, че е издадена скица с виза за проектиране с изх.№94-01-37881/2/18.04.2019г. от Дирекция "ЦАУ Освобождение".

Визата е издадена за УПИ V-224, кв.20, по плана на кв.Банево, поземлен имот с идентификатор по КК 07079.705.224 и е изложена в стая № 19 - II-ри етаж в сградата на Дирекция"ЦАУ Освобождение", ж.к"Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, като заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ можете за обжалвате издадената скица с виза чрез Община Бургас пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

Д.Ахмакова

гл.специалист АС

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ЗОЛЕКС“ ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 383 последна промяна: 12:00:09, 15 юли 2019