Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

вторник, 23 юли 2019
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изграждане на Стадион и спортна база в УПИ IV-66,71, кв.4А по плана на ПЗ "Юг-Запад", ПИ с идентификатор 07079.663.697 по КККР на гр. Бургас и довеждаща инфраструктура, гр. Бургас".

 

Последни новини

Съобщение

Съобщение от Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 352 последна промяна: 10:54:38, 23 юли 2019