Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

вторник, 30 юли 2019
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в УПИ VII, кв.11 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас, в ПИ 07079.501.476 по КК на гр. Бургас".    

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 538 последна промяна: 10:44:17, 30 юли 2019