Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Славянска"4

вторник, 06 август 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Изх. №94-01-18922/4/06.08.2019г.

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "СЛАВЯНСКА"№4

                                                       

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № №П-36/20.06.2019г. за обект: : "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.618.63.3.24 ПО КК НА ГР. БУРГАС В ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА", находящ се в жилищна сграда, ПИ с идентификатор 07079.618.63 по КК на гр. Бургас, УПИ III-2298, кв.18 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Славянска" №4             

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд - гр. Бургас в 14 дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

изготвил: К.Кръстева - Стоянова
Главен специалист "ГАТИ"

Последни новини

До Кливия Чапарова и Яни Бургазлиев

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 379 последна промяна: 14:57:59, 06 август 2019