Съобщение до всички заинтересовани собственици

петък, 16 август 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за "Изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица между о.т.587-о.т.589-о.т.590-о.т.592-о.т.593-о.т.593а-о.т.595с-о.т.595 о.т.595а-о.т.595б-о.т.598 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас и изменение на ПР за УПИ XIX-821 в устройствена зона 5/Жс в предвиденото разширение на населеното място/в б. м. Черна гора (Кара баир) з-ще М. Рудник/, гр. Бургас, на УПИ XIII-462 и XII-496 в кв.101, на УПИ XIII-1474, УПИ XII-526, УПИ XI-525, УПИ X-524, УПИ IX-523, УПИ VIII-540 и УПИ VII-539 в кв.89, и УПИ XI-1414, УПИ XII-1414, УПИ XV-544, УПИ XVI-547 и УПИ XVII-547 в кв.87 по плана на ж.р. "Меден Рудник" - зона "Г", гр. Бургас."

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ
Главен експерт отдел "ГАТИ"
Община Бургас

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
тел: 056 / 907 467

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 507 последна промяна: 11:57:41, 16 август 2019