Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 13 август 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ГЧ62808 - 1/12.08.2019 г.

 

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ62808 - 1/28.06.2018 г.;

№ ГЧ62810 - 1/28.06.2018 г.;

№ ГЧ62811 - 1/28.06.2018 г.;

№ ГЧ62812 - 1/28.06.2018 г.

 

2

№ ММ70367-1/12.08.2019г.

МАРИЙКА СТОЯНОВА НЕНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ММ70367-1/09.05.2019г.

3

№ГЧ62726-1/12.08.2019г.

РЕНИ ИВАНОВА РАДЕВА

 

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62726-1/26.06.2018г.

4

№ГЧ62938-1/12.08.2019г.

ПЕТКО АТАНАСОВ КАЦАРОВ

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62938-1/02.07.2018г.

№ГЧ62940-1/02.07.2018г.

№ГЧ62941-1/02.07.2018г.

№ГЧ62942-1/02.07.2018г.

№ГЧ62943-1/02.07.2018г.

№ГЧ62944-1/02.07.2018г.

5

№ ГЧ62332-1/12.08.2019г.

 

МАЛИНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ62332-1/19.06.2018г.;

№ ГЧ62333-1/19.06.2018г.;

№ ГЧ62334-1/19.06.2018г.

6

№ММ70361-1/12.08.2019г.

ПЕТЯ СТЕФАНОВА МИНЧЕВА

 

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ70361-1/09.05.2019г.;

№ММ70362-1/09.05.2019г.

7

№ ГЧ63077 - 1/12.08.2019 г.

 

ЯН АБРАХАМ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ГЧ63076 - 1/03.07.2018 г.;

№ ГЧ63077 - 1/03.07.2018 г.

8

№ГЧ61112-1/12.08.2019г.

ФИЛИП ЛЮБОМИРОВ РУСИНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ61112-1/31.01.2018г.

9

№ММ70563-1/12.08.2019г.

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ70653-1/16.05.2019г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 13.08.2019 г. до 27.08.2019 г.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 270 последна промяна: 14:56:09, 28 август 2019