Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

сряда, 11 септември 2019
Публикувано от: Ангел Божинов

Уведомление за издадено Разрешение №11/10.09.2019 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, издадено от Директор Дирекция "Строителство", Община Бургас. Дълготрайното декоративно широколистно дърво, предмет на настоящото разрешение за отсичане, е от вид Липа (Tilia sp.) и е разположено южно от входа на жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "У. Гладстон" №40.
Със съдържанието на разрешението може да се запознаете в Община Бургас, ет.5, ст.502
Настоящото разрешение подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 555 последна промяна: 09:09:32, 11 септември 2019