Златина петрова Иванова и Пенка Пантели Иванова

петък, 20 септември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА 

УЛ. "ДРАМА" №11, ЕТ.6, АП.14

 ГР. БУРГАС

 

ПЕНКА ПАНТЕЛИ ИВАНОВА 

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.30, ВХ.5, ЕТ.4, АП.11

 ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните Решения, на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас:

  • Решение №2063/24.07.2019г., с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.10.840 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №004325 по Картата на възстановената собственост) и УПИ IV-325, кв.70, местност "Кафка", землище Крайморие, гр. Бургас.
  • Решение №2062/24.07.2019г., с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.10.839 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №004324 по Картата на възстановената собственост) и УПИ III-324, кв.70, местност "Кафка", землище Крайморие, гр. Бургас.

         Същите са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       20.09.2019г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 431 последна промяна: 14:30:35, 20 септември 2019