Съобщение до Кети Иванова Николова, Димитър Антонов Рашев, Илия Костов Йовчев, Марина Петкова Велчева, „АМКО“ ЕООД

петък, 20 септември 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

Съобщение за издадена Заповед №908/08.04.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изготвяне на проект за частично изменение на ПУП- ПРЗ и за изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр.Бургас.

         

ДО

Кети Иванова Николова, Димитър Антонов Рашев, Илия Костов Йовчев, Марина Петкова Велчева, "АМКО" ЕООД, собственици в ПИ с идентификатор 07079.607.191 по КК на гр.Бургас

 

Изх.№94-01-21804/4/20.09.2019 г.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №908/08.04.2019г. на зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изготвяне на проект за частично изменение на ПУП- ПРЗ и че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VI-195 в кв.17 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.193 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая № 217 на Дирекция "ЦАУ Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл. 128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Зора" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 384 последна промяна: 14:51:07, 20 септември 2019