Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

четвъртък, 26 септември 2019
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП - ПР за УПИ III, УПИ IV и УПИ V в кв. 9, по плана на ж.к. "Зорница", част от ПИ с идентификатор 07079.601.121 по КК на гр. Бургас - за оформяне на места за паркиране". 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 454 последна промяна: 09:52:43, 26 септември 2019