Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 09 октомври 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ62331 / 09.10.2019 г.

КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА КОВАЧЕВА-ХУЛЕВА

*********

АУЗ ГЯ62331 - 1 / 18.06.2018 г.

2.

ГЯ65009 / 09.10.2019 г.

ПАНАЙОТИС ИОАННУ КУМБАРУ

*********

АУЗ ГЯ65009 - 1 / 18.09.2018г.

3.

ГЯ65011 / 09.10.2019 г.

ГАЛИНА БАЙЧЕВА ИВАНОВА-КУМБАРУ

*********

АУЗ ГЯ65011 - 1 / 18.09.2018 г.

4.

ГЯ65676 / 09.10.2019 г.

ДОНЧО СЛАВОВ ЙОВЧЕВ

*********

АУЗ ГЯ65676 - 1 / 10.10.2018 г.

5.

ГЯ66024 / 09.10.2019 г.

ЯВОР ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ

*********

АУЗ ГЯ66024 - 1 / 24.10.2018 г.

6.

ГЯ66031 / 09.10.2019 г.

КРАСИМИР ДЕЛЕВ НЕДЯЛКОВ

*********

АУЗ ГЯ66031 - 1 / 18.09.2018 г. и АУЗ ГЯ66032 - 1 / 18.09.2018 г.

7.

ГЯ66774 / 09.10.2019 г.

ДИМИТЪР БОРИСОВ ХАРАКЧИЙСКИ

*********

АУЗ ГЯ66774 - 1 / 02.11.2018 г.

8.

ГЯ66775 / 09.10.2019 г.

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ ГЯ66775 - 1 / 02.11.2018 г.

9.

ГЯ66941 / 09.10.2019 г.

МАРЧЕЛА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

*********

АУЗ ГЯ66941 - 1 / 15.11.2018 г. и АУЗ ГЯ66942 - 1 / 15.11.2018 г.

10.

ГЯ66943 / 09.10.2019 г.

ДОБРОМИР ДИМИТРОВ КОПАРАНОВ

*********

АУЗ ГЯ66943 - 1 / 15.11.2018 г.

11.

ГЯ67899 / 09.10.2019 г.

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

*********

АУЗ ГЯ67899 - 1 / 15.11.2018 г.

12.

ГЯ67901 / 09.10.2019 г.

АБДУЛ ФАТТАХ АЛ ХЕБРИ

*********

АУЗ ГЯ67901 - 1 / 27.12.2018 г. и АУЗ ГЯ67902 - 1 / 27.12.2018 г.

13.

ГЯ70471 / 09.10.2019 г.

ЕЛЕОНОРА ДИМЧЕВА КОЛЕВА

*********

АУЗ № ГЯ70471 - 1; ГЯ70472 - 1 и ГЯ70473 - 1 от 15.05.2019 г.

14.

 ГЯ72824 / 09.10.2019 г.

АНЕТА СИМЕОНОВА АЛТАЙ

*********

АУЗ № ГЯ72824 - 1 / 13.08.2019 г.

15.

ГЯ73097 / 09.10.2019 г.

ПЕТКО РАДОЕВ КОРУЕВ

*********

АУЗ № ГЯ73097 - 1 и АУЗ № ГЯ73098 - 1 от 20.08.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 09.10.2019 г. до 23.10.2019 г.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 720 последна промяна: 14:57:36, 09 октомври 2019