Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 09 октомври 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ62331 / 09.10.2019 г.

КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА КОВАЧЕВА-ХУЛЕВА

*********

АУЗ ГЯ62331 - 1 / 18.06.2018 г.

2.

ГЯ65009 / 09.10.2019 г.

ПАНАЙОТИС ИОАННУ КУМБАРУ

*********

АУЗ ГЯ65009 - 1 / 18.09.2018г.

3.

ГЯ65011 / 09.10.2019 г.

ГАЛИНА БАЙЧЕВА ИВАНОВА-КУМБАРУ

*********

АУЗ ГЯ65011 - 1 / 18.09.2018 г.

4.

ГЯ65676 / 09.10.2019 г.

ДОНЧО СЛАВОВ ЙОВЧЕВ

*********

АУЗ ГЯ65676 - 1 / 10.10.2018 г.

5.

ГЯ66024 / 09.10.2019 г.

ЯВОР ЦВЕТКОВ ТОДОРОВ

*********

АУЗ ГЯ66024 - 1 / 24.10.2018 г.

6.

ГЯ66031 / 09.10.2019 г.

КРАСИМИР ДЕЛЕВ НЕДЯЛКОВ

*********

АУЗ ГЯ66031 - 1 / 18.09.2018 г. и АУЗ ГЯ66032 - 1 / 18.09.2018 г.

7.

ГЯ66774 / 09.10.2019 г.

ДИМИТЪР БОРИСОВ ХАРАКЧИЙСКИ

*********

АУЗ ГЯ66774 - 1 / 02.11.2018 г.

8.

ГЯ66775 / 09.10.2019 г.

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ ГЯ66775 - 1 / 02.11.2018 г.

9.

ГЯ66941 / 09.10.2019 г.

МАРЧЕЛА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

*********

АУЗ ГЯ66941 - 1 / 15.11.2018 г. и АУЗ ГЯ66942 - 1 / 15.11.2018 г.

10.

ГЯ66943 / 09.10.2019 г.

ДОБРОМИР ДИМИТРОВ КОПАРАНОВ

*********

АУЗ ГЯ66943 - 1 / 15.11.2018 г.

11.

ГЯ67899 / 09.10.2019 г.

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

*********

АУЗ ГЯ67899 - 1 / 15.11.2018 г.

12.

ГЯ67901 / 09.10.2019 г.

АБДУЛ ФАТТАХ АЛ ХЕБРИ

*********

АУЗ ГЯ67901 - 1 / 27.12.2018 г. и АУЗ ГЯ67902 - 1 / 27.12.2018 г.

13.

ГЯ70471 / 09.10.2019 г.

ЕЛЕОНОРА ДИМЧЕВА КОЛЕВА

*********

АУЗ № ГЯ70471 - 1; ГЯ70472 - 1 и ГЯ70473 - 1 от 15.05.2019 г.

14.

 ГЯ72824 / 09.10.2019 г.

АНЕТА СИМЕОНОВА АЛТАЙ

*********

АУЗ № ГЯ72824 - 1 / 13.08.2019 г.

15.

ГЯ73097 / 09.10.2019 г.

ПЕТКО РАДОЕВ КОРУЕВ

*********

АУЗ № ГЯ73097 - 1 и АУЗ № ГЯ73098 - 1 от 20.08.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 09.10.2019 г. до 23.10.2019 г.

Последни новини

Съобщение до Райчо Пенев Велев

Съобщение до Тома Градев Стоянов

Съобщение за обществено обсъждане

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 460 последна промяна: 14:57:36, 09 октомври 2019