Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 10 октомври 2019
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицето, посочено в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/, ет. 4, стая № 1, от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ67353 / 10.10.2019 г.

АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ-СИНДИК НА "САНДРА ЛТ" АД

*********

АУЗ ГЯ67353 - 1 / 03.12.2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 10.10.2019 г. до 24.10.2019 г.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 652 последна промяна: 09:18:45, 11 октомври 2019