Съобщение до Диан Митков Райков за издадена Заповед №1257/15.05.19г.

сряда, 16 октомври 2019
Публикувано от: Атанас Сиреков

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Диан Митков Райков с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.."Възраждане", бл.40, вх.1, ет.4, ап.8 за издадена Заповед №1257/15.05.2019г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №1257/15.05.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка" с приблизителни размери 4,70м./3,50м., находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) V-197, кв.15 по плана на кв."Лозово", гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, кв."Лозово", ул."Димитър Николов" №29.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас.

Със съдържанието на заповедта, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

 

Главен специалист БКСВЕ - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 21     

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 430 последна промяна: 11:58:30, 16 октомври 2019