СЪОБЩЕНИЕ ДО „ДЕПЛАН“ ООД, ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ ИВАНОВ И МАЯ СТЕФАНОВА МААС

понеделник, 21 октомври 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

ДО

"ДЕПЛАН"ООД

УЛ."ИЗГРЕВ"3

ГР.НЕСЕБЪР

 

 

ДО

ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ ИВАНОВ

УЛ."Д.ПОДВЪРЗАЧОВ"5, ЕТ.8, АП.28

ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

ДО

МАЯ СТЕФАНОВА МААС

УЛ."БУКЕТ"36

ГР.СОФИЯ

 

                                                                                                                                                                    

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.933 по КК на гр.Бургас , находящ се в кв.69  по плана на ПЗ"Север", в устройствена зона "12/Смф", съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на  ПЗ"Север", гр.Бургас. С проектът за ПУП-ПРЗ за ПИ се обособява самостоятелен УПИ с отреждане "За търговски, производствени, административни и складови дейности".

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Д"ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл.експерт в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 413 последна промяна: 11:45:51, 21 октомври 2019