Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 18 октомври 2019
Публикувано от: Ана Козладерова

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ 65229 -1/18.10.2019 г.

 

РАДКА ДИМИТРОВА БАКАЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65229 -1/25.09.2018 г.

2

№ СВ 65038 - 1/18.10.2019 г

МИНЧО ВЪЛЧЕВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65038 - 1/18.09.2018 г.

3

№ СВ 65253 - 1/18.10.2019 г.

ПАВЛИН ВАСИЛЕВ ДЕМИРЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 65251 - 1/25.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 65252 - 1/25.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 65253 - 1/25.09.2018 г.

4

№ СВ 65299 - 1/18.10.2019 г.

 

ЖИВКА ЙОРДАНОВА УЗУНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65299 - 1/26.09.2018 г.

5

№ СВ 65308 - 1/18.10.2019 г.

СВЕТЛИН РУСЕВ ВИДЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65308 - 1/26.09.2018 г.

6

№ СВ 65240 - 1/18.10.2019 г.

ПЕТЯ ТОДОРОВА ПЕНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65240 - 1/25.09.2018 г.

7

№СВ 65201 - 1/18.10.2019 г.

МАРТИН ВИДЕНОВ ГЪЛЪБОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65201 - 1/21.09.2018 г.

8

№ СВ 65447 - 1/18.10.2019 г.

 

ДОРА ПЕТРОВА ЯНЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65447 - 1/28.09.2018 г.

 

9

№ СВ 64619 - 1/18.10.2019 г.

ОСВ ПЧЕЛАР ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължениие по

декларация № СВ 64617 - 1/07.09.2018 г.

Акт за установяване на задължениие по

декларация № СВ 64618 - 1/07.09.2018 г.

Акт за установяване на задължениие по

декларация № СВ 64619 - 1/07.09.2018 г.

10

№СВ 65040 - 1/18.10.2019 г.

ЖИВКО ЖАНОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65040 - 1/18.09.2018 г.

 

11

№СВ 65294 - 1/18.10.2019 г.

ИВАН ПАНЧЕВ МЛЪЧКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65293 - 1/26.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65294 - 1/26.09.2018 г.

12

№ СВ 65215 - 1/18.10.2019 г.

ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65213 - 1/21.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65214 - 1/21.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65215 - 1/21.09.2018 г.

13

№СВ 64623 - 1/18.10.2019 г.

ИВИДА

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 64620 - 1/07.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 64621 - 1/07.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 64622 - 1/07.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 64623 - 1/07.09.2018 г.

14

№ СВ 65453 - 1/18.10.2019 г.

ПЕЮ ИВАНОВ ПЕЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65451 - 1/28.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65452 - 1/28.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65453 - 1/28.09.2018 г.

15

№ СВ 65310 - 1/18.10.2019 г.

ТОНИЧКА КОСТОВА ДИМОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65309 - 1/26.09.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 65310 - 1/26.09.2018 г.

16

№СВ 65203 - 1/18.10.2019 г.

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65203 - 1/21.09.2018 г.

17

№ СВ 70521 - 1/18.10.2019 г.

ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ КРЪСТЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70519 - 1/15.05.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70520 - 1/15.05.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 70521 - 1/15.05.2019 г.

18

№СВ 69707 - 1/18.10.2019 г.

ВЕСА СТОЙКОВА ХРИСТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 69706 - 1/15.04.2019 г.

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 69707 - 1/15.04.2019 г.

19

№ СВ 67804 - 1/18.10.2019 г.

ТОТКО ПЕТРОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 67804 - 1/18.12.2018 г.

20

№ СВ 67807 -

 1/18.10.2019 г.

ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 67807 - 1/18.12.2018 г.

 

21

№СВ 66813 - 1/18.10.2019 г.

НЕЛИ СТОЯНОВА ЯНАКИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66813 - 1/06.11.2018 г.

22

№ СВ 66793 - 1/18.10.2019 г.

ДИМИТРИНКА КОЛЕВА РАДЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66793 - 1/05.11.2018 г.

23

№ СВ 66248 - 1/18.10.2019 г.

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66248 - 1/25.10.2018 г.

24

№ СВ 66449 - 1/18.10.2019 г.

ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ГЕНЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66447 - 1/29.10.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66448 - 1/29.10.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66449 - 1/29.10.2018 г.

25

№ СВ 66583 - 1/18.10.2019 г.

Н. МАРКОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66583 - 1/30.10.2018 г.

26

№ СВ 63832 - 1/18.10.2019 г.

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63832 - 1/17.08.2018 г.

27

№ СВ 63828 - 1/18.10.2019 г.

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЛИМОНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63828 - 1/16.08.2018 г.

28

№ СВ 63829 - 1/18.10.2019 г.

МАНОЕЛ ВЛАДИМИРОВ ЛИМОНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63829 - 1/16.08.2018 г.

29

№ СВ 63784 - 1/18.10.2019 г.

МИЛКА ДОБРЕВА НЕНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63782 - 1/06.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63783 - 1/06.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63784 - 1/06.08.2018 г.

30

№ СВ 63770 - 1/18.10.2019 г.

АНА ИВАНОВА БЛАЖЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63769 - 1/03.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63770 - 1/03.08.2018 г.

31

№ СВ 63877 - 1/18.10.2019 г.

СИМЕОН САШЕВ ЩЕРЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63876 - 1/21.08.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63877 - 1/21.08.2018 г.

32

№ СВ 64346 - 1/18.10.2019 г.

ВОЙКУ ДАНИЕЛ ФЛОРИН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 64346 - 1/29.08.2018 г.

33

№ СВ 63254 - 1/18.10.2019 г.

СВЕТЛАН ИЛИЕВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63250 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63251 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63252 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63253 - 1/05.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63254 - 1/05.07.2018 г.

34

№ СВ 63261 - 1/18.10.2019 г.

АНТОН АЛЕКСАНДРОВ ПАНГОВСКИ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63260 - 1/06.07.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63261 - 1/06.07.2018 г.

35

№ СВ 61221 - 1/18.10.2019 г.

МЮСЕЛ ЮСЕИН ТЕФИК

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 61220 - 1/02.02.2018 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 61221 - 1/02.02.2018 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 18.10.2019 г. до 01.11.2019 г.

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 651 последна промяна: 17:04:16, 21 октомври 2019