Съобщение до Стоян Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД за издаден констативен акт №О-21/06.08.18г.

четвъртък, 07 ноември 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Стоян Иванов Кабов, управител на "Шампион 1" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.56, вх.6, ет.6, ап.15; ЕИК 102926421 за съставен Констативен акт №О-21/06.08.2018г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-21/06.08.2018г. за строеж: "Автосервиз", с приблизителни размери 16,50м./5,70м., находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.148 по КК на гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ПЗ "Север", бул."Кн.Мария Луиза", в района на ж.п. гара "Вл.Павлов".

На основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ възражения по констативния акт могат да бъдат подавани в седемдневен срок от съобщаването му.

Със съдържанието на констативният акт, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист БКСВЕ - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 21 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 418 последна промяна: 14:03:19, 07 ноември 2019