Съобщение до Пенка Пантели Иванова и Златина Петрова Иванова

вторник, 10 декември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ПЕНКА ПАНТЕЛИ ИВАНОВА 

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.30, ВХ.5, ЕТ.4, АП.11

 ГР. БУРГАС

 

ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА 

УЛ. "ДРАМА" №11, ЕТ.6, АП.14

 ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени Заповед №3071/09.10.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за УПИ IV-325 в кв.70 и Заповед №3072/09.10.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за УПИ III-324 в кв.70, кв. Крайморие, местност "Кафка", с които сте определени за собственици на гореописаните имоти.

            Заповедите са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             09.12.2019г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 534 последна промяна: 12:14:34, 10 декември 2019