Съобщение до Андон Николов Дечев и Атанас Стефанов Манолов

вторник, 10 декември 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

АНДОН НИКОЛОВ ДЕЧЕВ

УЛ. "БОРИС ДРАНГОВ" №7

ГР. БУРГАС

 

АТАНАС СТЕФАНОВ МАНОЛОВ

УЛ. "ВЕЛИКО ТЪРНОВО" №16, ЕТ.1

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3075/09.10.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ V-2 в кв.56, кв. Крайморие, местност "Карантината".

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             09.12.2019г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 499 последна промяна: 12:16:15, 10 декември 2019