Съобщение до ТАНЯ ИЛИЯНОВА АНДОНОВА за издадена Заповед №2926/30.09.2019г.

вторник, 10 декември 2019
Публикувано от: Ангел Божинов

Съобщение до ТАНЯ ИЛИЯНОВА АНДОНОВА за издадена Заповед №2926/30.09.2019г.


Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Таня Илиянова Андонова, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул."Цар Асен" №21, за издадена Заповед № 2926/30.09.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.
Във връзка с проведено административно производство по реда на чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № 2926/30.09.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на строеж: "Преустройство на жилищен апартамент с идентификатор 07079.602.206.1.118 по КК на гр.Бургас, чрез приобщаване на общи части", находящ се в УПИ VІ-206,204, кв.14 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.53, ет.16, ап.111.
Заповед № 2926/30.09.2019 г. подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14-дневен срок, считан от датата на съобщаването й.
За запознаване със Заповед №2926/30.09.2019г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", Община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

 


Дирекция "ЦАУ Освобождение"
Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 711 последна промяна: 15:37:37, 10 декември 2019