Съобщение до Атанаска Тодорова за издаден констативен акт №Д-6/28.08.19г.

сряда, 11 декември 2019
Публикувано от: Атанас Сиреков

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Атанаска Тодорова с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл.135, вх.2 за съставен Констативен акт №Д-6/28.08.2019г.
Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от ЗУТ е съставен Констативен акт №Д-6/28.08.2019г. за поставен без одобрена схема и без разрешение преместваем обект: "Метален фургон със закрепен към него навес", заемащ обща площ 31,20кв.м., находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.6.179 по КК на гр.Бургас, съответстващ на №090011 по КВС на землище кв."Долно Езерово", местност "Край село", гр.Бургас.
На основание чл.57а, ал.2 от ЗУТ възражения по констативния акт могат да бъдат подавани в 3-дневен срок от съобщаването му.
Със съдържанието на констативният акт, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист БКСВЕ - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 21

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 797 последна промяна: 09:18:37, 11 декември 2019