Съобщение до Димитър Симеонов Джамалов

понеделник, 13 януари 2020
Публикувано от: Гинка Драгнева

 

ДО

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ДЖАМАЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА

РАЯ ТУРС ЕООД

В изпълнение на чл.18а ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Бургас съобщава на Димитър Симеонов Джамалов управител на "Рая турс" ЕООД, че е издадено удостоверение за утвърдена категория №2134/20.08.2019г. на туристически обект - класически ресторант "Гуча/Gucha" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ремсова" №5, което е необходимо да получите в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на публикуването му.

Удостоверението следва да се получи от управителя на "Рая турс" ЕООД или от упълномощено лице на следният адрес: гр. Бургас  ул. "Конт Андрованти" №1-3 ет. 2 ст. 19 - Дирекция "Икономика и стопански дейности".

След изтичането на 7 (седем) дневният срок, съобщението се счита за връчено.

 

Последни новини

Съобщение до Димитър Николов Стоилов

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 590 последна промяна: 16:11:29, 13 януари 2020