Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 13 януари 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

 

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

 

1

58715/13.01.2020

РАДКА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ58715-1/06.10.2017

 

2

62861/13.01.2020

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62861-1/28.06.2018

 

3

62890/13.01.2020

НИКОЛА ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ62890-1, 62893-1, 62892-1/29.06.2018

 

4

63227/13.01.2020

ФИЛИП ИМРЕ ЧОРИО

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ63227-1/05.07.2018

 

5

63620/13.01.2020

СТОЙЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63620-1/27.07.2018

 

6

63742/13.01.2020

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63742-1, 63741-1, 63740-1, 63739-1/02.08.2018

 

7

63749/13.01.2020

ДИ ЕН ДИ -75 ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63749-1/02.08.2018

 

8

65638/13.01.2020

ЛЕФТЕРИС ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65638-1, 65639-1/08.10.2018

 

9

66311/13.01.2020

СТРОЙ КАР ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ66311-1, 66303-1/25.10.2018

 

10

67188/13.01.2020

НЕД СИ ИНВЕСТ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67188-1, 67187-1/23.11.2018

 

11

67193/13.01.2020

ДОГРАМА АД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67193-1, 67191-1, 67190-1, 67189-1/23.11.2018

 

12

67534/13.01.2020

АКВА - ТРЕЙД ООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67534-1, 67533-1, 67531-1/11.12.2018

 

13

74648/13.01.2020

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ74648-1, 74647-1/19.11.2019

 

14

75037/13.01.2020

СТОЯН ДИМЧЕВ БАРАКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75037-1/26.11.2019

 

15

75222/13.01.2020

ГЕОРГИ ДИМОВ ЛУЧИЯНО

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75222-1, 75221-1/28.11.2019

 

16

75186/13.01.2020

ПЕНЧО ЮЛИЕВ ИВАНОВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75186-1, 75191-1, 75192-1,75196-1, 75193-1, 75197-1/28.11.2019

 

17

75437/13.01.2020

ИВАН РАДЕВ ВЪТЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75437-1/03.12.2019

 

18

75665/13.01.2020

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75665-1, 75664-1/06.12.2019

 

19

65774/13.01.2020

ПЕТКО ПАВЛОВ НИКОЛОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65774-1, 65772-1, 65771-1/16.10.2018

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 13.01.2020 г. до 27.01.2020 г.

Последни новини

Съобщение до Марийка Христова Зотева

Съобщение на Община Бургас

Съобщение до Руска Костова Косева

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 203 последна промяна: 12:21:30, 13 януари 2020