Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 20 януари 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в УПИ V-14, кв.124 по плана на зона "В" ж. р. "Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.653.576 по КККР на гр. Бургас".          

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 175 последна промяна: 16:23:13, 20 януари 2020