Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

сряда, 22 януари 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-626, III-629 и VIII-628, кв.27а по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.626, 07079.605.629 и 07079.605.628 по КК на гр. Бургас - за обособяване и изграждане на нова тупикова улица".      

 

Последни новини

Съобщение до Марийка Христова Зотева

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 180 последна промяна: 15:46:58, 22 януари 2020