Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

сряда, 26 февруари 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява проектно предложение:

"Изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на Спортна зала "Бойчо Брънзов" в УПИ V, кв.3, по ПУП-ПРЗ  на к-с "Зорница", ПИ 07079.601.83 , гр. Бургас».

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 195 последна промяна: 13:45:07, 26 февруари 2020