Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

петък, 27 март 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №620/10.03.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-237 в кв.22 по пла на на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.604.237 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №761/23.03.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-214 в кв.20 по плана на с.Извор,Община Бургас, ПИ с идентификатор 32367.501.124 по КК на с.Извор.

 

- Със Заповед №763/23.03.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ УПИ IX-14, УПИ X-14, УПИ XI-14, УПИ XII-14, УПИ XIII-14, УПИ XIV-14, УПИ XV-14, УПИ XVI-14, УПИ XVII-14, УПИ XVIII-14, УПИ XIX-14, УПИ XX-14 в кв.144 по плана на ж.р."Меден Рудник" Районен център на гр. Бургас - ПИ с идентификатори 07079.653.148, 07079.653.149, 07079.653.150, 07079.653.151, 07079.653.152, 07079.653.153, 07079.653.154, 07079.653.155, 07079.653.156, 07079.653.157, 07079.653.158, 07079.653.159 по КК на гр. Бургас

 

- Със Заповед №764/23.03.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХX в кв.69 по плана на зона "Г", ж.р."Меден Рудник", ПИ с идентификатор 07079.655.114 по КК на гр.Бургас

 

- Със Заповед №765/23.03.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-861 в кв.60 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.861 по КК на гр.Бургас

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 346 последна промяна: 15:27:03, 27 март 2020