Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 03 април 2020
Публикувано от: Ана Козладерова

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

001516/03.04.2020

"ЖУСИ 83" ООД

Такси за ползване на тротоари

Акт за установяване на задължения №001516(1)/15.06.2018

2

ДГ63533/03.04.2020

ФЕРИДЕ АЛИЕВА АЛИЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63533-1/20.07.2018

3

ДГ64957/03.04.2020

"СПИРИТ ДВ" ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ64957-1, 64956-1, 64955-1, 64954-1, 64952-1/17.09.2018

4

ДГ65000/03.04.2020

ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ КОСЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65000-1, 64999-1/18.09.2018

5

ДГ65186/03.04.2020

ЕРОС ИЛИЕВ ЧАНКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65186-1, 65184-1/20.09.2018

6

ДГ65429/03.04.2020

ГЕНКО ЖИВКО АНГЕЛОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ65429-1/28.09.2018

7

ДГ66984/03.04.2020

"ВИКИ 98 БГ" ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ66984-1, 66983-1/20.11.2018

8

ДГ67553/03.04.2020

"Д ЕНД ЛОДЖИСТИКС" ООД

ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ67553-1, 67551-1/11.12.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от 03.04.2020 г. до 21.04.2020 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 302 последна промяна: 12:17:27, 03 април 2020