Съобщение до Калина Господинова за изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ

петък, 03 април 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО: КАЛИНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА
УЛИЦА "МАНАСТИРСКА"№15

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.524 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас.

Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Д.Ахмакова
Главен специалист АС
Тел.за връзка: 056/860 919

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 305 последна промяна: 16:59:28, 03 април 2020