Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 01 април 2020
Публикувано от: Ана Козладерова

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

64197/02.04.2020 г.    

ТЕРА ВИА

 

 

АУЗД №  64197-1/28.08.2018 г., 64196-1/28.08.2018 г., 64195-1/28.08.2018 г., 64193-1/28.08.2018 г., 64194-1/28.08.2018 г., 64185-1/28.08.2018 г.

 

 

67140-1/02.04.2020 г.         

РАФАЕЛ МЕНИДЖМЪНТЕНД ДИВЕЛЪПМЪНТ

 

 

АУЗД №67140 /23.11.2018г..

 

 

61896-1/02.04.2020 г.

БАЙТИН БЪЛГАРИЯ

 

 

 

АУЗД№ 61896-1/16.04.2018Г.

 

 

66353/02.04.2020 г.    

СТАНИСЛАВ НЕЙЧЕВ ПЕНЕВ

 

 

АУЗД № 66353-1/25.10.2018Г.

 

 

ИП61731-1/02.04.2020 г.    

ВИП СТРОЙ

 

 

АУЗД№ ИП61731-1/10.04.2018г., ИП61730-1/10.04.2018г., ИП61729-1/10.04.2018г., ИП61720-1/10.04.2018г.,  

 

 

ИП61863-1/02.04.2020 г

БУЛХЕМ

 

 

АУЗД№

ИП61863 - 1/12.04.2018г.

 

 

ИП67149-1/02.04.2020 г.    

ПЛАТИНИУМ ИНВЕСТМЪНТ  ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП67149 - 1/23.11.2018 Г., ИП67148 - 1/23.11.2018 Г., ИП67147 - 1/23.11.2018 Г., ИП67146 - 1/23.11.2018 Г., ИП67145 - 1/23.11.2018 Г.

 

 

ИП64691/02.04.2020 г.    

ЕМОНА

 

 

АУЗД№

ИП64691/10.09.2018г.

 

 

ИП77513-1/02.04.2020 г

ЯНЧО АТАНАСОВ КОСТОВ

 

 

АУЗД№

ИП77513 - 1/25.02.2020 Г., №77515-1/25.02.2020  Г.,

 

 

ИП64417-1/02.04.2020 г.    

ПРОМАКС БЪЛГАРИЯ ГРУП ООД

 

 

АУЗД№

ИП64417 - 1/03.09.2018г.

 

 

ИП65801-1/02.04.2020 г.    

СТРОЙ РЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП65801/16.10.2018Г, ИП65798/16.10.2018Г

 

 

ИП64099-1/02.04.2020 г. 

ФИШТ

 

 

АУЗД№

ИП64105 - 1/27.08.2018 Г.,№64103/27.08.2018, ИП64102 - 1/27.08.2018г, ИП64099 - 1/27.08.2018г

 

 

ИП61828-1/02.04.2020 г.

РОСЕН ПЕЕВ СТАМОВ

 

 

АУЗД№

ИП61828- 1/12.04.2018 Г..  ИП61827- 1/12.04.2018 Г, ИП61825- 1/12.04.2018 Г, ИП61823- 1/12.04.2018 Г, ИП61830/12.04.2018Г, ИП65831/16.10.2018Г

 

 

ИП64421-1/02.04.2020 г.    

НАЙДЖЕЛ СИМОН УОЛИ

 

 

АУЗД№

ИП64421 - 1/03.09.2018 Г.

 

 

ИП67411-1/02.04.2020 г.

СЮЛЕЙБЕ ХАККЪ ЮМЕР

 

 

АУЗД№

ИП67411 - 1/03.12.2018 Г.

 

 

ИП66508-1/29.10.2020 г.

ЯНЧО ВЪЛЧАНОВ ВЪЛЧАНОВ

 

 

АУЗД

ИП66508-1/29.10.2020 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 01.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 264 последна промяна: 16:59:07, 03 април 2020